Nijmegen

Praktijk voor haptonomische begeleiding en haptotherapie
Persoonlijke begeleiding
Haptonomische begeleiding rondom zwangerschap en geboorte

Nienke van Wieringen
Haptotherapeut

Gerst 32
6581 RD Malden
tel: 06-31039351
email: info@haptonomiemalden.nl

Geregistreerd als bevoegd GZ-haptotherapeut onder nummer 429A bij de
Vereniging Van Haptotherapeuten te Amsterdam


AGB-zorgverlenerscode: 90031090; AGB:praktijkcode: 90010052
Ingeschreven bij KvK Centraal Gelderland onder nr 09199916

 
Haptotherapie

In haar praktische toepassing is de haptonomie een benaderingswijze waarbij mensen – opnieuw – in contact worden gebracht met hun gevoelens, daar waar die afgesloten geraakt zijn.

In de haptotherapie word je begeleid met behulp van het aanraken, ervaringsgerichte oefeningen en gesprekken. Het lichamelijke voelen brengt je bij het innerlijke voelen en tot een dieper ervaren van jezelf. Je leert beter te luisteren naar wat je zélf voelt. Je leert om je niet alleen maar te laten leiden door wat je denkt, als aanpassing aan alle vragen van buitenaf.

Het gaat om het verkennen van je mogelijkheden, eigen vermogens en je grenzen. Je gaat bewuster ervaren wat wel of niet goed en belangrijk voor je is. Je onderzoekt je verlangens en de keuzes die je kunt maken. Je leert op jezelf te vertrouwen zodat je met meer rust het dagelijkse leven aan kan. Problemen zullen er altijd zijn, maar je leert ze beter hanteren.

In een (affectief) bevestigend contact vind je mogelijk ook steun, troost of stevigheid. Dit kan helpen om weer vertrouwd te raken met het (soms geschonden) lichaam en de weg te openen om ook de emoties weer aan te durven gaan, bewust te worden waar je behoefte aan hebt, wat je inspireert en te ervaren wat je wel kunt in plaats van wat je niet kunt.
Door moeilijke omstandigheden moet je wel zelf heen, maar dat hoeft niet alleen.

Werkwijze:

De eerste afspraak zal meestal een gesprek zijn en een eerste kennismaking met mijn benaderingswijze. Dan kan duidelijk worden of deze vorm van begeleiding je aanspreekt. Na 2 à 3 ontmoetingen bekijken we samen in hoeverre de eerste ontmoetingen duidelijkheid gebracht hebben, en of de begeleiding aansluit bij je hulpvraag.

We overleggen regelmatig of de begeleiding nog aansluit bij de behoefte.

Haptotherapie is mogelijk met en zonder verwijzing. Het uurtarief bedraagt € 80,-. Het is ook mogelijk om afspraken van een half uur te maken. De meeste verzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van behandeling door een bij de VVH geregistreerd GZ-haptotherapeut in het aanvullende pakket. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico van je zorgverzekering. Kijk voor meer informatie op www.haptotherapeuten-vvh.nl.

De beroepscode van haptotherapeuten vind u hier.

De klachtenprocedure van haptotherapeuten staat hier.