Veelgestelde vragen

Staat jouw vraag hier niet tussen?
Stel je vraag en mail naar info@haptonomiemalden.nl.

Oval

Wat is het verschil tussen haptonomie en haptotherapie?

Path

Haptonomie
Haptonomie is een mensvisie waarbinnen aanraken, voelen en contact maken centraal staan. De haptonomie gaat over het menselijk gevoelsleven met in het bijzonder alles wat een rol speelt in de persoonlijke menselijke verhoudingen, communicatie, interacties en relaties. Inzichten in de haptonomie kunnen worden toegepast in het dagelijkse leven en binnen beroepen waar mensen met mensen werken, zoals het onderwijs en de gezondheidszorg.

Haptotherapie
Haptotherapie is de therapeutische toepassing van haptonomische fenomenen en inzichten in een therapeutische setting. Je kan het vergelijken met het beroep van psychotherapeut waarin principes vanuit de psychologie worden toegepast. Haptotherapie is een beroep met een gecertificeerde opleiding tot therapeut op haptonomische basis.

Wat betekent haptonomie?

Path

Het begrip haptonomie is een samenvoeging van twee Oudgriekse begrippen: hapsis (gevoel, gevoelsbeleving, tact, tast) en nomos (wet, regel, norm). Hapto in het woord haptonomie stamt van het werkwoord haptein, dat aanraken, verenigen, een relatie vestigen, zich hechten aan betekent, en in overdrachtelijke zin: (door aanraking) in contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen.

Wanneer ga je naar een haptotherapeut?

Path
 • Als je de richting in je leven kwijt bent
 • Bij lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn en rugpijn
 • Als je doodmoe bent maar niet goed slaapt
 • Bij piekeren en voortdurend in beslag genomen worden door gedachten
 • Omgaan met chronische of levensbedreigende ziekte
 • Bij gevoelens van overspanning en overbelasting
 • Als je last hebt van angstgevoelens, somberheid en een negatief zelfbeeld
 • Bij een voortdurend gejaagd gevoel, niet meer kunnen genieten
 • Als je geen vertrouwen meer hebt in je lichaam
 • Bij relationele problemen
 • Als je te stellen hebt met een ingrijpende gebeurtenis of verandering in je leven
 • Als je moeite hebt met intimiteit en nabijheid
 • Als je te stellen hebt met acceptatieproblemen bij verlies, ziekte of handicap
 • Als je moeilijk grenzen kunt aangeven
 • Bij onvrede met relatie, werk of studie
 • Als je vragen hebt op gebied van persoonlijke groei en zingeving

Heb ik een verwijzing nodig?

Path

Het is mogelijk om zonder verwijzing van de huisarts een afspraak te maken.

Wordt haptotherapie vergoed?

Path

Omdat ik geregistreerd GZ-haptotherapeut ben (nr 429A bij de Vereniging van Haptotherapeuten), vergoeden de meeste ziektelostenverzekeraars de kosten van haptotherapie in het aanvullende pakket, meestal gedeeltelijk of tot een bepaald bedrag per jaar. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico van je zorgverzekering. Een overzicht van de actuele vergoedingen per verzekeraar en per verzekeringspakket vind je hier.

 • AGB code zorgverlener 90031090
 • AGB code praktijk: 90010052
 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 09199916

Is een kennismakingsgesprek gratis?

Path

De kosten van eerste ontmoeting of intake bedragen, net zoals de vervolgsessies, 88 euro.

Is er een wachtlijst?

Path

Ik hanteer geen wachtlijst. Ik probeer altijd om op een zo kort mogelijke termijn een eerste sessie te plannen. Daarna stemmen we af ondermeer afhankelijk van urgentie en mogelijkheden in ieders agenda.

Kan ik een afspraak annuleren zonder kosten?

Path

Afspraken die niet tijdig, d.w.z. 24 uur voor de afgesproken tijd, worden afgezegd worden volledig in rekening gebracht.

Hoeveel sessies heb ik ongeveer nodig?

Path

Hoeveel behandelingen nodig zijn, is sterk afhankelijk van de hulpvraag en kan variëren van 4 tot 20 of meer behandelingen. Bij aanvang van de therapie wordt doorgaans 1x per week afgesproken en zodra mogelijk spreiden we de afspraken naar 1x per twee à drie weken.

Kan haptotherapie gecombineerd worden met andere therapie?

Path

Uiteraard kan dat. Een voorwaarde is dat beide therapeuten hiervan op de hoogte zijn. Als overleg wenselijk is kan dat op basis van toestemming van de cliënt.

Waar is de praktijk?

Path

Komende vanaf de A73 (Nijmegen-Venlo):

 • Volg richting Malden
 • Bij de eerste rotonde rechts, de Veldsingel op
 • Rechts aanhouden, na ca. 200 m. op brede verkeersdrempel bij het bordje 'Gerst' rechtsaf
 • Eerste straat links (begin van 'Gerst')
 • Met de bocht mee naar rechts, en dan weer links tot het laatste huis van 'Gerst'

Komende vanaf Nijmegen:

 • Volg vanaf het Keizer Karelplein de Annastraat, richting Malden, overgaand in de Rijksweg
 • Ga verder tot voorbij het centrum van Malden
 • Ga bij de laatste rotonde van Malden linksaf de Veldsingel op
 • Rechts aanhouden, zie verder hierboven

Klik hier om de volledige routebeschrijving te bekijken