Menu

Haptotherapie

De haptotherapie gaat uit van het gegeven dat het lichaam de drager is van gevoelens en een geheugen heeft voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Hierbij is jouw belevingswereld het vertrekpunt van mijn onversneden aandacht.

Oval

Inhoud begeleiding

Haptotherapie helpt je te ontdekken dat je mag zijn zoals je bent. Jouw levensverhaal kan aanknopingspunten bieden om te onderzoeken waar je de verbondenheid met jezelf bent kwijtgeraakt en als het ware een speelbal bent geworden van de verwachtingen van bijvoorbeeld familie, vrienden of collega’s en sociale media. Dit kan leiden tot gevoelens van onzekerheid, overmatig denken of piekeren, onvrede, vervreemding en overbelasting.
Minder nadruk op het denken

In de haptotherapie word je begeleid met behulp van het aanraken, ervaringsgerichte oefeningen en gesprekken. Het lichamelijke voelen brengt je bij het innerlijke voelen en tot een dieper ervaren van jezelf. Je leert beter te luisteren naar wat je zélf voelt en je niet alleen maar te laten leiden door je gedachten of aannames, als aanpassing aan alle vragen van buitenaf.

We besteden aandacht aan

  • Het voelen van een verband tussen emoties en lichamelijke reacties
  • Het verband tussen jouw gedachten en gevoelens in contact met de ander
  • Erkennen van weggedrukte gevoelens
  • Luisteren naar je lichaam en en leren grenzen aan te geven
  • Het maken van passende keuzes op basis van jouw eigen verlangens
  • Meer bewust ervaren wat wel of niet goed voor je is
  • Op jezelf vertrouwen zodat je met meer rust het dagelijkse leven aankan

Bij eerste afspraak kennismaking
en formuleren hulpvraag

Gedurende de begeleiding wordt regelmatig geëvalueerd

Voor deze begeleiding is
geen verwijzing nodig

Het uurtarief is € 88,-.
Voor een half uur € 44,-.

Is dit wat je zoekt?

Neem contact op door mij te bellen of mailen.

Spreek je boodschap in op het antwoordapparaat,
ik bel zo snel mogelijk terug.