Menu

Zwangerschap
en Geboorte

Een kind heeft het vermogen vóór de geboorte al contact te maken door liefdevolle aanraking van beide ouders. In deze begeleiding staat de beleving van zowel vader als moeder centraal.

Oval

Inhoud begeleiding

Het in verwachting zijn is een bijzondere periode voor ouders. Zij kunnen in verwondering toeleven naar de geboorte van hun kind en zich in vertrouwen hierop voorbereiden. De begeleiding richt zich op beide ouders en hun kind dat al vóór de geboorte het vermogen heeft om te voelen en op eigen wijze zal reageren op een liefdevolle aanraking. Zo ontwikkelt zich de relatie tussen de ouders en hun kindje, een relatie die na de geboorte vervolgd wordt. De vader of partner speelt daarin een belangrijke en begeleidende rol.
Na de geboorte

Na de geboorte breekt een nieuwe intensieve periode aan. Deze staat in het teken van verdieping van de relatie tussen ouders en kind. Vanaf dit moment verhouden ouders zich tot elkaar in een totaal veranderd leven.

We besteden aandacht aan

  • Verdiepen van contact tussen ouder en kind door affectieve aanraking
  • Leren omgaan met veranderingen in het lichaam van de moeder
  • Steunende rol van vader of partner tijdens de zwangerschap en geboorte
  • Verschillende fasen in het geboorteproces en de eerste momenten na de geboorte
  • Na de geboorte terugkijken naar ieders ervaringen
  • Omgang met elkaar en de baby
  • De veranderingen in het leven van de ouders

Begeleiding wordt gegeven
per individueel ouderpaar

Zeven sessies van een uur,
zes vóór de geboorte en één na

De eerste afspraak valt rond
de 20ste week zwangerschap

De kosten bedragen
€ 88,- per sessie

Is dit wat je zoekt?

Neem contact op door mij te bellen of mailen.

Spreek je boodschap in op het antwoordapparaat,
ik bel zo snel mogelijk terug.